Lobim, advokaci, ngritje kapacitetesh

Lobim, advokaci, ngritje kapacitetesh

Në vazhdimësi ARSIS ka ndërtuar partneritete, ka lobuar dhe advokuar për hartimin  e...

Shkolla e lëvizshme(Mobile school)

Shkolla e lëvizshme(Mobile school)

Një mjet shumë i suksesshëm, inovativ sepse i  sjell shërbimet e munguara  për fëmijët në...

Lehtësim administrativ dhe ligjor

Lehtësim administrativ dhe ligjor

Një nga shërbimet e rëndësishme që ofrojnë qendrat ARSIS  është mbështetja ligjore dhe...

Lojë dhe argëtim

Lojë dhe argëtim

Lojra sportive, aktivitete kulturore, edukative dhe argëtuese  zhvillohen çdo ditë për...

Aftësim për jetën, trajnime profesionale

Aftësim për jetën, trajnime profesionale

Trajnimi profesional është një tjetër prioritet i qendrës. Adoleshentët ndihmohet të...

Edukim, arsimim, zhvillimi i aftësive

Edukim, arsimim, zhvillimi i aftësive

Ndërgjegjësimi për të drejtat, ndërgjegjësimi për të mbrojtur shëndetin,  programet e...

Mbrojtja e shëndetit, edukim shëndetësor

Mbrojtja e shëndetit, edukim shëndetësor

Në vazhdimësi ARSIS investigon dhe identifikon fëmijët në situatë rruge dhe i përfshin ata...

Kursi i Fotografise

Kursi i Fotografise

Femijet gjate mesimit te Aparatit Fotografik...

Latest News

Lobim, advokaci, ngritje kapacitetesh

March 21, 2012 Lobim, advokaci, ngritje kapacitetesh

Në vazhdimësi ARSIS ka ndërtuar partneritete, ka lobuar dhe advokuar për hartimin  e...

0 Read more

Shkolla e lëvizshme(Mobile school)

March 20, 2012 Shkolla e lëvizshme(Mobile school)

Një mjet shumë i suksesshëm, inovativ sepse i  sjell shërbimet e munguara  për fëmijët në...

0 Read more

Lehtësim administrativ dhe ligjor

March 20, 2012 Lehtësim administrativ dhe ligjor

Një nga shërbimet e rëndësishme që ofrojnë qendrat ARSIS  është mbështetja ligjore dhe...

0 Read more

Lojë dhe argëtim

March 20, 2012 Lojë dhe argëtim

Lojra sportive, aktivitete kulturore, edukative dhe argëtuese  zhvillohen çdo ditë për...

0 Read more